NaslovnaVaš logistički rječnik

Vaš logistički rječnik:

FTL, FTL teret

Pun kamion. Kada je potrebno da Vaša pošiljka zauzme mjesto u cijelom utovarnom prostoru. Slučaj kada želite da Vaša pošiljka bude brže preuzeta i isporučena pa koristite puni utovarni prostor ili je toliko velika da zauzima upravo puni utovarni prostor i nije pogodna za dotovarni ili zbirni prijevoz.

Incoterms®

Incoterms ® (engl. International Commercial Terms) su službena međunarodna pravila i termini koji uređuju pravno ekonomske odnose između kupaca i prodavatelja u međunarodnoj trgovini glede prijenosa rizika i troškova pri isporuci robe s jedne na drugu stranu.

Objašnjavaju seriju od jedanaest najčešće korištenih trgovinskih pojmova sastavljenih od tri slova (CIF, FOB itd.) kao odraz prakse u kupoprodajnim ugovorima robe.

Koja je razlika između euro i industrijske palete?

Razlika je u dimenzijama same palete. Industrijska paleta je dimenzija 120 x 100 x 25 cm, dok je Euro paleta 120 x 80 x 25 cm.

TEU

Jedinica ekvivalenta dvadeset stopa (eng. twenty-foot equivalent unit, skr. engl. TEU) je  jedinica kapaciteta robe koja se često koristi da se opiše kapacitet kontejnerskih brodova i kontejnerskih terminala.

Bazirana je na zapremini ISO kontejnera dužine 20 stopa (6,1 metara), koji se lako može pretovarivati između različitih načina transporta, kao što su brodovi, vlakovi i kamioni.

Jedan TEU predstavlja kapacitet robe standardnog ISO kontejnera, 20 stopa (6,1 m) dugačkog i 8 stopa (2,44m) širokoga.  Standardni kontejner od 40 stopa jednak je dvijema TEU jedinicama.

SOLAS

 Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru (Safety of Life at Sea).

VGM

Verified Gross Mass je verificirana brutto masa koja se odnosi na ukupnu masu čitavog kontejnera uključujući teret u kontejneru, materijal za pakiranje, materijal za osiguranje tereta i tare kontejnera

AEO

Ovlašteni gospodarski subjekt. Tvrtka ili organizacija uključena u međunarodno kretanje robe koju je odobrila nacionalna carinska uprava.

WMS

Warehause Managament System je softverska aplikacija za upravljanje skladištem koja podržava i poboljšava funkcionalnost skladišta i upravljanje distribucijskim centrom.

Cold Chain

Hladni lanac je opskrbni lanac s kontroliranom temperaturom koji se najčešće koristi za farmaceutske ili prehrambene proizvode.

LTL, LTL teret

Kada Vam je potreban samo onoliki prostor koliko Vaša pošiljka zauzima. Jeftinije rješenje od zakupa punog utovarnog prostora ukoliko tranitno vrijeme i dimenzije pošiljke to dozvoljavaju. Vaša pošiljka se nalazi za pošiljkama drugih kupaca i Vi plaćate samo onoliko mjesta koliko je ona i zauzela.

ADR

Prema Europskom sporazumu o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u cestovnom prijevozu ( ADR ) dok su roba, vozilo i vozač usklađeni sa propisima slobodan je prolaz preko granica čime se olakšava brza fluktuacija teretnog prometa.

Ldm / Load metre

1 dužni metar utovarnog prostora u kamionu ili prikolici, a služi za izračun troškova prijevoza. Za primjer jedna europaleta iznosi 0,4 LDM tereta.

B/L

Teretnica ( BL ili BoL) je dokument koji izdaje Brodar pošiljatelju, a u kojem se navode između ostalog vrsta, količina i odredište robe koja se prevozi.

Teretnica također služi kao potvrda o primitku pošiljke kada prijevoznik isporuči robu na unaprijed određeno odredište.

IMO

Međunarodna pomorska organizacija (International Maritime Organization www.imo.org). Od 1948 godine preuzima i razvija SOLAS.

Koje metode izračuna VGM postoje?

Dozvoljene su dvije metode verifikacije:

Metoda 1: nakon završenog punjenja i plombiranja kontejnera krcatelj može sam ili angažirajući treću osobu izvagati čitav napunjen kontejner.

Metoda 2: krcatelj ili treća osoba po nalogu krcatelja može izračunati težinu vaganjem i zbrajanjem pojedinačnih težina koleta u kontejneru, pakiranja i materijala za osiguranje tereta od pomicanja te pribrojavanjem težine praznog kontejnera (tarra) i pošiljke.

SOP

Standardni operativni postupak – skup je uputa za pomoć zaposlenicima organizacije u obavljanju složenih rutinskih operacija na učinkovit i jednoobrazan način, u skladu s industrijskim propisima, i za smanjenje pogrešne komunikacije.

Track and Trace

Proces identificiranja i praćenja prošlih i trenutnih lokacija tereta u opskrbnom lancu.

MyCE

Klijentski prostor Cro Ekspresa namjenjen za klijente. U sklopu njega klijenti se logiranjem mogu priključiti sistemu za predaju pošiljka svome operateru.