NaslovnaZašto osigurati svoje pošiljke?

Zašto osigurati svoje pošiljke?

Sigurnost Vaše pošiljke jedan je od naših  najvažnijih ciljeva, te iz tog razloga sa svakom Vašom pošiljkom rukujemo sa najvećom mogućom pažnjom. Bez obzira na sve razine sigurnosti postupanja prilikom manipulacije i procesa transporta uvijek postoji određeni rizik od nastupanja štete.

Dodatno osiguranje pošiljke jamči da je teret u potpunosti pokriven tijekom cijelog putovanja.

Obzirom da je prijevoznička odgovornost ograničena, te da konvencije, međunarodno i nacionalno pravo koji definiraju ugovore o prijevozu isključuju ili ograničavaju visinu odštetnih zahtjeva ugovoreno dodatno osiguranje je nešto što Vam daje veću razinu sigurnosti. Cro Ekspres razumije financijski i emocionalni stres uzrokovan gubitkom ili oštećenjem tereta.

Trebate li dodatni savjet kako da Vaše pošiljke na svom putu od točke do točke putuju sigurnije obratite se našem iskusnom timu.

bigstock-Car-insurance-Yellow-truck-mi-270035233